Impulse Login 

Recovered Children Details

Date Name
2023.05.31 SHRIJUNGHA HANG LIMBOO 01-2022
2023.05.31 BUDHI MAYA GURUNG 09-2018
2023.05.31 SHEETAL PRADHAN 08-2018
2023.05.31 MANISH CHETTRI 07-2018
2023.05.31 SURAJ RAI 06-2018
2023.05.31 SANGAY CHODEN BHUTIA 06-2018
2023.05.31 PRATIKSHA SHARMA 06-2018
2023.05.31 ANUGRAHA RAI 06-2018
2023.05.31 ABILASHA TAMANG 02-2018
2023.05.31 SIDARTH RAI 02-2018
2023.05.31 DIPESH LAMICHANEY 02-2018
2023.05.31 PINKY URAW 01-2018
2023.05.31 SAGAR LOHAR 12-2017
2023.05.31 JONATHAN LIMBOO 11-2017
2023.05.31 PEMA CHODEN BHUTIA 10-2017
2023.05.31 TENZING TAMANG 09-2017
2023.05.31 ANIKET CHETTRI 09-2017
2023.05.18 MINGMA LEPCHA 08-2017
2023.05.18 SANTA MAYA MANGER 08-2017
2023.05.18 SUNITA CHETTRI 07-2017
2023.05.18 LAUKY MARANDI 07-2017
2023.05.18 KUMARI KHARKA-2017
2023.05.18 BINITA RAI 06-2017
2023.05.18 ANJALI TAMANG 05-2017
2023.05.18 RADHIKA RANI 05-2017
2023.05.18 SARVAYASH PRADHAN 04-2017
2023.05.18 NIRJAL PRADHAN 04-2017
2023.05.18 KOUSHIK SARKAR 03-2017
2023.05.18 DIVYA RAI 03-2017
2023.05.18 SANGITA ADIVASI 03-2017
2023.05.18 PUJA MANDOL 03-2017
2023.05.18 BHOJA HANG LIMBOO 01-2017
2023.05.18 ADON LEPCHA 12-2016
2023.05.18 PRISTANA CINTURY 10-2016
2023.05.18 NIMA PINTSO BHUTIA 08-2016
2023.05.18 ROHIT LIMBOO 08-2016
2023.05.18 ANGINA RAI 08-2016
2023.05.18 ALIYAZ MIYAHA 07-2016
2023.05.18 ABISHEK SUBBA 07-2016
2023.05.18 TIKA DEVI CHETTRI 06-2016
2023.05.18 ROHAN PRADHAN 06-2016
2023.05.18 PEMA SHERPA ii 06-2016
2023.05.18 PEMA SHERPA 06-2016
2023.05.18 TARA CHETTRI 05-2016
2023.05.18 PRAMILA SUBBA 05-2016
2023.05.18 JYOTI KUMARI 05-2016
2023.05.18 CHUKI SHERPA 05-2016
2023.05.18 ALISHA PRADHAN 05-2016
2023.05.18 MEENA SHARMA 04-2016
2023.05.18 HARI MAYA CHETTRI 04-2016
2023.05.18 PADAM DARJEE 04-2016
2023.05.18 ADON LEPCHA 08-2016
2023.05.18 MANISHA GURUNG 03-2016
2023.05.18 SANCHA RAJ RAI 02-2016
2023.05.18 LASHI TAMANG 01-2016
2023.05.18 CHUNG LAMU TAMANG 01-2016
2023.05.18 NYALSEN BISWAKARMA 11-2016
2023.05.18 ABISHEK CHETTRI 07-2016
2023.05.18 SAHIL UROW 12-2015
2023.05.18 TARA PRASAD GAJUREL 10-2015
2023.05.18 DEG KUMARI SUNAR 09-2015
2023.05.18 PEMPO BHUTIA 08-2015
2023.05.18 SUJATA DARJEE 07-2015
2023.05.18 SUNITA DARJEE 06-2015
2023.05.18 SONAM TAMANG 06-2015
2023.05.18 SAROJ TRIKHATRI 06-2015
2023.05.18 MAN BDR TAMANG 05-2015